נאמני תורה ועבודה | פנים

נאמני תורה ועבודה

 - תנועה ציונית דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה, לחזק את ערכי תורה ועבודה ולחנך לאורם. פעילות הארגון היא כלל ארצית. התנועה פועלת מתוך מחויבות להלכה ליצירת תרבות דתית פתוחה, להשתלבות בחברה וליצירת שיח הלכתי אמיץ שמתמודד עם אתגרי הזמן. 

הארגונים שלנו