מטח - צוות תרבות ישראל | פנים

מטח - צוות תרבות ישראל

מטח פועל ליצירת מפגש חווייתי, לימודי ומשפיע של ציבור התלמידים, המורים וההורים עם תרבות יהודית-ישראלית מגוונת ומעמיקה.

הארגונים שלנו