מורשה | פנים

מורשה

תכנית 'מורשה' קמה להעלאת מעמדו של החינוך היהודי, החברתי והציוני בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, בזרם הממלכתי והזרם הדתי, תוך מתן דגש על הזיקה בין זהות אישית, אחריות ומודעות חברתית. התכנית פועלת להעצמת בתי הספר כקהילה של ערבות ולחיזוק הקשר בין התלמיד לבית הספר, באופן שמעודד אזרחות פעילה. התכנית מהווה מסגרת להעצמת מנהלים ומורים העוסקים  בשאלות של זהות אישית וקולקטיבית במסגרת לימודי יהדות, תרבות ישראל והאתוס הציוני. 

הארגונים שלנו