ישיבת תלפיות | פנים

ישיבת תלפיות

 - היא ישיבה שוויונית דתית לנשים ולגברים בירושלים המבקשת לקדם דיון פתוח ולהנחיל ערכים ליברליים דרך חינוך, לימוד, בניית קהילה ועשייה 

הארגונים שלנו