יהלום | פנים

יהלום

 - עמותת 'יהלום' יוצרת תכניות חינוכיות שבהן הורים וילדים לומדים יחד סוגיות ערכיות בתרבות היהודית-ישראלית ודרכן מבררים ומבטאים את זהותם היהודית. מטרותיה העיקריות הן לפתח יחס חיובי לתרבות היהודית ולערכיה, לאפשר להורים ולילדים לראות את הרלוונטיות של המסורת והתרבות היהודית לחייהם ולחזק את קשרי המשפחה סביב ערכים יהודיים. 

הארגונים שלנו