טבע עברי | פנים

טבע עברי

טבע עברי היא עמותה שקמה במטרה לקדם את האחריות הסביבתית בישראל מנקודת מבט יהודית. העמותה מורכבת מדתיים וחילונים, אנשי רוח ואנשי מעשה, השואפים להרחיב את זהותם כיהודים ישראליים ולכלול בה גם את המחויבות לאורח חיים בר-קיימא.

הארגונים שלנו