דתיים וחילונים, הגיע הזמן לישראליות חדשה | פנים

דתיים וחילונים, הגיע הזמן לישראליות חדשה

תאריך: 
א, דצמבר 4, 2016 עד א, דצמבר 31, 2017
חרדים מפגינים

הביקורתיות כלפי הדת הצמיחה דתיים המבקשים להתאים עצמם למודרנה, ואילו האכזבה מהמודרניזם הולידה חילונים המחפשים מענה בדת. שילובם של שני הזרמים עשוי ליצור את הזרם המרכזי החדש בחברה הישראלית

כתבות נוספות

הארגונים שלנו