יהדות רדיקלית/ אברהם יצחק גרין | פנים

יהדות רדיקלית/ אברהם יצחק גרין

ספר זה הוא קריאה אישית ועמוקה אל מחפשים רוחניים התרים אחר רבדים של תודעה אנושית שהוזנחו על ידי השכל הרציונלי-מדעי והעולם המודרני. זהו מכתב של אמת עבור המחפשים המקבלים את קיומן של מציאויות נוספות על אלו המוכרות ביום-יום, אך אינם נכנעים להן. זהו ספר לאלה המבקשים להחזיק באמונתם ובשאיפותיהם לתיקון עולם בד בבד עם שמירה על היכולת הביקורתית ועל זכותנו לשמור על הספק ועל הזכות לשאלות נוקבות.

לפרטים נוספים

יהדות רדיקלית
ארגון: 
פנים איגוד ארגוני יהדות ישראלית
מחיר: 
68.60 ₪

הארגונים שלנו