מתעודת זהות לתודעת זהות - לכיתות י' | פנים

מתעודת זהות לתודעת זהות - לכיתות י'

מתי בפעם האחרונה ביררת מהי הזהות שלך?!

מתי בפעם האחרונה יצאת למסע, בלי לקום מהכיסא?

תוכנית הלימודים מתודעת זהות לתעודת זהות היא הרבה יותר מתוכנית לימודים – היא מציעה תרמיל וצידה לדרך לתלמידים היוצאים למסע של בירור זהותם היהודית-ישראלית במרחב הישראלי, ערב קבלת תעודת הזהות.

התוכנית מזמינה את התלמידים למפגש עם דילמות חברתיות-ערכיות ועם עצמם. 

התוכנית חווייתית ומעודדת חשיבה אישית, פיתוח מיומנויות בין-אישיות ופיתוח מיומנות הדיאלוג.

מי אנחנו?

קרן תל"י פועלת יותר מארבעים שנה בבתי ספר ממלכתיים בתחום החינוך לזהות יהודית-ישראלית.  

תל"י מוכרת על ידי משרד החינוך ופועלת במיזם משותף להעצמת תוכנית הלימודים החדשה של תרבות יהודית-ישראלית בקרב כלל בתי הספר הממלכתיים בישראל.

כיצד מלמדים את התוכנית?

את התוכנית ניתן ללמד במסגרת השעתיים הכלליות או לשלבה בתוכנית החינוכית. 

מסגרת התוכנית היא 45 עד 60 שעות שנתיות, ואפשר להתאים אותה לבתי הספר, בבניית ימי שיא.

כמה היא עולה?

התוכנית חינם!

בית הספר יקבל חוברות כמספר התלמידים שמשתתפים בתוכנית. 

בית הספר יקבל הנחיה פדגוגית של 20 שעות שנתיות. לחלופין ניתן להכיר בשעות ההדרכה כמיקרוקרדיטציה.

יוצאים מאזור הנוחות

אנחנו מציעים גם סמינרים במסגרות שונות שמעבירים סטודנטים שהוכשרו בתל"י. 

הסמינרים כרוכים בתשלום.

ומה למורים?

אנחנו מציעים למורים המלמדים בתוכנית שני מסלולים:

1. השתלמות בת 30 שעות עם גמול המחולקת ליומיים-שלושה מרוכזים, מפגשים מקוונים ו-10 שעות של הנחיה בית ספרית

2. שעות הדרכה בבית הספר (ללא גמול), עד 20 שעות.

 

טלפון: 
052-5863046

הארגונים שלנו