קריאה אישית במקרא | פנים

קריאה אישית במקרא

בקורס נאפשר פגישה  מחודשת עם הטקסט המקראי, דרך תהליכי קריאה וכתיבה שמאפשרים לקיים דיאלוג אישי בין הקורא לטקסט המקראי. נתייחס אל הטקסט כאל ישות חיה ודינמית וכך נוכל לגלות את הנעלם שבטקסט ואת הנעלם שבתוכנו, הקוראים. נפגוש את סיפורי המקרא מחדש, נציע דרכי התערבות מגוונים בפרק, דרך תהליכי כתיבה, כדי לגלות את  הדהודיו המגוונים של  הסיפור בחיי הקוראים ובערכים שמלווים את חייהם.
באופן זה המשתתפים יוכלו להעשיר את דרכי הוראתם בכיתה, בכלי נוסף בהתאם לתיאוריה הספרותית  שמתעניינת בתגובות הקוראים  ("The reader response criticism"), במיוחד נוכח המקרא שמתאפיין בסגנונו הקצר והעמום. כך נוכל לצוד את עושר המשמעויות שמצויות בטקסט המקראי ולהתוודע מקרוב למלאותו ולכוח השפעתו על הפן האישי, הלאומי והאוניברסלי כאחד. הפרקים שיילמדו בקורס ייבחרו במיוחד מתוך תוכנית הלימודים, תוך דגש על ספרי בראשית ושמות, סיפורי דוד בספרי שמואל וסיפורי אליהו ואלישע בספרי מלכים.  

ירושלים
תאריך פתיחה: 
29.10.2019
שעה\זמן: 
2019 -
11:00 עד 12:30
משך: 
28 מפגשים – 2 ש"ש – 56 שעות
מוכר לגמול: 
מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
מכון כרם

הארגונים שלנו