מדרשיות שכטר | פנים

מדרשיות שכטר

מדרשיות שכטר בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר בירושלים וקרן לגאסי –מורשה, מקימים בתי מדרש קהילתיים ברחבי הארץ מתוך רצון לענות על הצורך לקיים קהילה פעילה ברוח מסורתית. ברצוננו ליצור מפגש בין דורי ולהחיות את הזיקה בין התרבות היהודית לבין התרבות העברית בדורות האחרונים. כמו כן, אנו שמים דגש על העמקת ההיכרות בין המסורת ורוח ההלכה לבין קהלים שונים החשים צורך להכיר רוח מיוחדת זו ללא כפייה ומתוך כבוד לאורח חייהם.

הארגונים שלנו