גופים אורתודוקסיים השתלטו על תוכנית ללימוד יהדות בגישה פלורליסטית | פנים

גופים אורתודוקסיים השתלטו על תוכנית ללימוד יהדות בגישה פלורליסטית

תאריך: 
א, מרץ 19, 2017
מאת: 
אור קשתי

שיעור הארגונים הפלורליסטיים המעבירים פעילויות במקצוע "תרבות יהודית־ישראלית" בבתי הספר מסתכם ב-30%. גורם שנחשף לנתונים: "השוק החינוכי מוטה לטובת הארגונים הדתיים"

כתבות נוספות

הארגונים שלנו