תבל בצדק | פנים

תבל בצדק

 - הארגון הוקם במטרה ליצור קהילה של פעילים יהודים מישראל, החדורים ברצון ליצור עולם צודק יותר, ברמה הגלובלית וברמה המקומית. הארגון פועל בשיתוף פעולה עם קהילות עניות ומוחלשות בעולם במטרה לשפר את איכות חייהן ברמה הכלכלית, החברתית והאישית.

הארגונים שלנו