קולך | פנים

קולך

 - תנועה של נשים דתיות [פמיניסטיות] המחויבות למסורת ישראל ולשוויון מגדרי כאחד. מטרת 'קולך' היא לחולל שינוי חברתי ותודעתי בנושא שוויון מגדרי בקהילה הדתית בישראל.

הארגונים שלנו