צל התמר | פנים

צל התמר

 - עמותת 'צל התמר' [היושבת בקיבוץ לוטן שבערבה], פועלת לקידום עקרונות היהדות המתקדמת, ועוסקת בחינוך יהודי-ציוני לנוער ומבוגרים. תחומי פעילותה הם טיפוח מחקר, לימוד, הקניית  ערכים סביבתיים ושימורם, לימוד טכניקות של בנייה חלופית טבעית, מתוך כוונה ליישמם בבניית מבנים ידידותיים לסביבה.

הארגונים שלנו