תכניות עומק – שפה יהודית רלוונטית בבית הספר | פנים

תכניות עומק – שפה יהודית רלוונטית בבית הספר

חל"ד מציעה למנהלי וצוותי בתי הספר לקחת אחריות על עיצוב זהותם היהודית בהקשר תרבותי, תוך בירור מעמיק של ערכים שונים הקיימים בחדר המורים, ואשר ניתן לקשור לחזון בית הספר ולייחודיותו מחד, וליצירת זהות יהודית תרבותית משמעותית בבית הספר, מאידך.

מנחה חל"ד, בהיותו מומחה תוכן לתחום תרבות ישראלית יהודית ובעל ניסיון וידע רבים בהנחיית תהליכים בבתי ספר יוביל תהליך זה, ויהיה שותף לו.

 

Phone: 
אמנון מגיד, 054-6714425

הארגונים שלנו