פרסומים ומחקרים | פנים

פרסומים ומחקרים

פרסומים ומחקרים בשדה היהדות-הישראלית

שדה היהדות-הישראלית עשיר במחקרים אקדמאים, מאמרים, כתבי עת ופרסומים הבוחנים את התופעה ומתארים את הסממנים המתפתחים בישראל במהלך השנים. הפרסומים מטעם הארגונים החברים בפנים, הקרנות התומכות בהם וארגונים ואנשים פרטיים אחרים בארץ ובחו"ל. כאן תמצאו מגוון רחב של פרסומים מעשרים השנים האחרונות. 

 

הארגונים שלנו