הכשרה וליווי של תכניות "תרבות ישראל ומורשתו" | פנים

הכשרה וליווי של תכניות "תרבות ישראל ומורשתו"

בתי ספר הרוכשים את הספרים: "ארץ אהבתי" - בין עם לארצו חלומות, מעשים, תקוות (כתות ה') "גיל מצוות"- מסע אישי של מחויבות ואחריות לתרבות היהודית (לכתות ו') שנכתבו באגף החינוך של התנועה ליהדות מתקדמת יזכו לליווי והכשרה על בסיס חודשי ללא עלות.

Phone: 
02-6203479

הארגונים שלנו