משכילות, דתיות ודעתניות: יחסים מגדריים בקבוצות מיעוט דתיות בישראל | פנים

משכילות, דתיות ודעתניות: יחסים מגדריים בקבוצות מיעוט דתיות בישראל

Date: 
Thursday, December 16, 2021
Time: 
16.00-19.00

בתוכנית:

15:45 התכנסות

16:00 דברי פתיחה
פרופ' דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות

הענקת מלגות אליס שלוי לסטודנטיות במסלול מגדר ופמיניזם – הלכה ומעשה: גליה ששון, אורלי מסרטי

16:20 מושב ראשון
יו"ר | פרופ' רינה לוין מלמד, מכון שכטר למדעי היהדות
משכילה, פרופסיונלית ואולטרה דתית: נשים דרוזיות בישראל כחקר מקרה | ד"ר אבתסאם ברכאת, המכללה האקדמית צפת, אוניברסיטת בר־אילן ופוסט דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בירושלים
יחסים מגדריים ממבט אסלאמי פמיניסטי | נאהד אשקר שרארי, מכון מנדל נגב ליד אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
מיקומים משתנים – נשים חרדיות במרחב שבין בית, קהילה ועבודה | ד"ר לי כהנר, מכללת אורנים והמכון הישראלי לדמוקרטיה

17:30 הפסקה

17:45 רב שיח
יו"ר | פרופ' בת־שבע מרגלית שטרן, מכון שכטר למדעי היהדות
בהשתתפות דוברות המושב הראשון

18:45 סיום משוער

Location: 
Address: 
מכון שכטר למדעי היהדות
אברהם גרנות 4
ירושלים
Israel

הארגונים שלנו