התודה שלי | פנים

התודה שלי

Date: 
Sunday, April 23, 2017
Organisation: 
בית פרת - מדרשה ישראלית
מאת ד"ר מיכה גודמן

ד"ר מיכה גודמן - ראש 'עין פרת - המדרשה באלון'

כל הטקסים, כל הקרבנות וכל התפילות שמכוונות לשינוי דעתו של האל – להורדת גשם, להבאת פוריות, לניצחון במלחמה – מביכים מאוד את הפילוסופים היהודים. אלוהים, כפי שניסח זאת בחדות ישעיהו ליבוביץ', הוא לא קופת חולים. גם לי קשה עם השפה הדתית הזאת. כבר שנים שאני לא מצליח להתפלל תפילות בקשה. הקושי הזה מותיר אותי, לפחות מבחינה פסיכולוגית, מחוץ לעיקר ההתרחשות הדתית היהודית.

המצוקה הזאת עתידה להיפתר, לפחות על פי אחד המדרשים. "כל הקרבנות בטלים לעתיד לבוא, חוץ מ[קרבן] תודה". חכמים מכירים בכך שהיהדות תעבור שינוי גדול שבו כל מערך הקרבנות יתבטל. אך גם כשהמסורת הפולחנית והטקסית תנער מעצמה את הכול – נישאר עם התודה. חכמים חוזים את לידתה של שפה דתית חדשה; הם חוזים מעבר משפה שממוקדת בבקשה לשפה שממוקדת בתודה. וזה עולם רוחני חדש. בקשה היא ניסיון לשנות את המציאות; התודה היא מבע של השלמה עם אותה מציאות. בשביל לשנות את העולם אני לא צריך תפילה; אני צריך להפשיל שרוולים ולצאת לפעולה חברתית, פוליטית או טכנולוגית. אני לא צריך את השפה הדתית בשביל לשנות את העולם, אלא כדי לבטא את האהבה שלי אליו.

לא רק את השפה הדתית יכולה התודה לעצב ולרומם אלא גם את השפה הישראלית. השפה הישראלית מלאה בגאווה. ההישגים הציונים אכן  כבירים ומעוררי השתאות. השפה קמה לתחיה, הגלויות התקבצו, הריבונות הקדומה שוקמה. איך אנחנו עומדים מול ההישגים הללו? רגשי תודה דומים לרגשי גאווה בכך ששניהם מגיבים לכך שקרה כאן משהו גדול. אך בעוד הגאווה היא התחושה שמכיוון שכך אתה גדול, התודה דווקא שומרת על תחושת המסתורין ומפתחת תחושת קטנות וענווה.

על פי מסורת הסוד נברא העולם על ידי שפה ונראה שהוא ממשיך להיברא על ידי שפה. החזון של 'עשרת ימי תודה' הוא חזון של עיצוב מחדש של השפה הדתית שלנו ושל השפה הישראלית שלנו – שפה שמשחררת את היהדות מאגוצנטריות דתית ואת הציונות מגאוותנות לאומית; שפה שמגבירה את תחושות האושר, את הרצון לתת ואת הידיעה שדבר פה איננו מובן מאליו; שפה שבוראת מרחב ישראלי צנוע יותר ומפרגן הרבה יותר.

More article

הארגונים שלנו