ירושלים | פנים

ירושלים

בין שמים לארץ - על 'גשמיות ורוחניות' במסכת תענית ובחכמת החסידות

מה הקשר בין מה שקורה בשמים למה שקורה בארץ? מה משמעותו של הגשם היורד עלינו מלמעלה והאם יש לאדם יכולת להשפיע על העולם בו הוא חי ולשנות אותו?

על גשם, מים ושפע בעולם, על התגייסות הרבים בעת צרה ועל מעלתם של יחידים בהם תלוי הציבור...

אלוהות בעולם מתחדש - מעֵבר לדתיות וחילוניות

מוזמנים לשיח ועיון מחודש בהגות מודרנית אשר קראה תיגר על ההבנה הקלאסית של הדמות המרכזית בעולם המסורתי: אלוהים.

נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר  (עם השוואות גם לליבוביץ, השל ועוד)  ...

אופק - תכנית להכשרת מנחי בית מדרש

מעוניינים ללמוד כיצד להנחות בית מדרש?

אלול פותח דלת ומאפשר לכם להכיר וללמוד תחום מרתק המשלב בין רוח ותרבות לבין הבנת רוח הקבוצה ותפקידי המנחה. תכנית אופק באלול מכשירה מנחי קבוצות לימוד בית מדרש.

איך...

א.ד גורדון - תורת חיים

תורתו יונקת באופן שורשי ועמוק ממקורות ישראל, ומהווה קריאה נוקבת ומעוררת להתחדשות בכל רובדי החיים – התחדשות אישית, לאומית, ואנושית-קוסמית. זהו אוצר מופלא וכמעט לא-מוכר של מחשבה מקורית, עשירה ומורכבת. קול קיומי עז ששואל על גילוי ה'אני'...

תואר ראשון ושני בנושא עמיות יהודית ומדינת ישראל

מבחינה חברתית ודמוגרפית העולם היהודי משנה את פניו בדורות האחרונים. מודרנה

וחילון לצד חזרה למסורת; שילוב בחברה הסובבת יחד עם תהליכי הדרה. כל זה גם בישראל

וגם בתפוצות. כיצד זה קורה? מה הם היחסים המורכבים בין התהליכים? בין ישראל...

תכנית​ מ​נדל למנהיגות בתרבות יהודית

מטרתה של התכנית לתרום לשגשוגה של התרבות היהודית בישראל לגווניה על-ידי השקעה במנהיגים וביזמים בתחומי החינוך, התרבות והקהילה.​

התכנית תיפתח בשנת הלימודים תשע"ח, 2018-2017, וישתתפו בה עד 12 עמיתים ממנעד רחב של קהילות והשקפות עולם וכן...

מקורוק פלוס

בהמשך להצלחת התכנית בשנת 2016 – מוזיקאים ומוזיקאיות, יחידים והרכבים מוזמנים לפרויקט מוזיקלי ייחודי! מחזור חדש יחל ב 3.3.2017 

להרשמה לחצו...

בית מדרש עיונים במקרא

עיון בספרים החיצוניים - איגרת אַרִיסְטֵיאַס או איגרת אריסטיאס אל פילוקראטס (תרגום השבעים), ספר טוביה וספר יהודית. מעיון בנוסח הספרים ולעדות היכרות 'ארון הספרים' הקלאסי עם ספרות זו.

בית מדרש חסידות סיפורים והגות

נעיין בחלק ממקורות הפרשנות החסידית בתלמוד ובמדרש ונראה כיצד מתפרשים הסוגיות כבעלי מסר אקטואלי בדרשות.

-קהילת מבשרת ציון

בית מדרש לספרי הנביאים

שיעור של שעה וחצי, אחת לשבועיים עם התמקדות בתכנים ובפרקים רלבנטיים לנושא הנלמד ודיון בהשלכות שיש לתכנים אלו על חיינו כיום.

-קהילת כל הנשמה

הארגונים שלנו