משיב הרוח | פנים

משיב הרוח

 - העמותה פועלת לפתוח את הציבור האמוני לגווניו ליצירה ולרגישות תרבותית  ולאפשר מפגש בלתי אמצעי בין דתיים וחילוניים לקירוב בין הזרמים ולהעשרת המשתתפים בראיה שונה משלהם. 
הארגון מוציא לאור כתב עת ומפיק אירועים במטרה בראש ובראשונה לתת במה איכותית לשירה העברית ולהוביל את החוויה הישראלית לגווניה בזיקה לחוויה ולמסורות היהודיות, או בקיצור – להשיב את הרוח!

הארגונים שלנו