בינה | פנים

בינה

"בינה" מציעה לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים ליווי מתמשך של צוות מורי בית הספר בשני מישורים מקבילים הקשורים זה בזה:

  • השתלמות לכלל צוות המורים: העברת השתלמות לכלל צוות המורים במפגשים קבועים. המפגשים יעסקו בברור מערכת הערכים הבית ספרית והקשר בינה לבין העשייה בשטח. משקל נכבד יושם על נושאיםשל ברור זהות יהודית וצדק חברתי ומשמעותם בתוך בית הספר.

  • הדרכת צוות מצומצם בכתיבת תוכנית לימודים בית ספרית: ליווי והדרכת צוות מצומצם של מורים בכתיבת תוכנית לימודים בית ספרית, הנובעת מתוך מפגשי ההשתלמות לכלל הצוות. המפגשים מתבצעים אחת לשבועיים עם מדריך/ה המנוסה בכתיבת תוכניות לימודים בית ספריות והובלת צוותי מורים בהבנת מרכיביו הייחודיים של בית הספר ומענה לצרכיו ושאיפותיו.

הארגונים שלנו