הספרות העברית קוראת בתנ"ך | פנים

הספרות העברית קוראת בתנ"ך

נקרא ביצירות מן הספרות העברית המקיימות זיקה גלויה או סמויה לתנ"ך. נעקוב אחר הדיאלוג הער, הפורה, המתוח לעתים, המתקיים בין היצירה המודרנית לבין דמויות ומוטיבים תנ"כיים המשמשים לה כמקור השראה. נפגוש את רחל ולאה, מיכל בת שאול, רות, אשת לוט, יוסף, שמשון, דוד ואחרים, כפי שהם מוארים בידי כותבים בני זמננו בשירה ובסיפורת. לא נפסח גם על ההתייחסות למקומו של התנ"ך בשירה העברית המולחנת. מבעד למראה זו יתגלו לנו חיינו כאן היום. נפגוש באהבה ובתשוקה, בקשרי משפחה, בידידות בזיכרון האנושי ובנושאים נוספים. 

ירושלים
תאריך פתיחה: 
29.10.2019
שעה\זמן: 
2019 -
11:00 עד 12:30
משך: 
28 מפגשים – 2 ש"ש – 56 שעות
מוכר לגמול: 
מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
מכון כרם

הארגונים שלנו