אלוהים- בלי מסיכות, עם מסכים | פנים

אלוהים- בלי מסיכות, עם מסכים

"אלוהים"
 בלי מסכות, עם מָסָכִּים

מסע מחשבתי מרענן עם נגיעות קולנועיות

דת ישראל המסורתית נמנית על עולם מחשבה שונה בהחלט מעולם המחשבה של האדם בימינו. קדמונינו השיגו את האלוהים כנמצא העליון וכבעל רצון אישי שאינו שונה מרצון האדם אלא מפאת היותו כל יכול וכליל השלמות.. לגבי האדם בן דורנו, אין הדת יכולה להיות עניין של קביעת יחסים בינו ובין מה שלמעלה מן הטבע.
(מרדכי קפלן, ערכי היהדות והתחדשותם)
 

מוזמנים לשיח ועיון מחודש בהגות מודרנית אשר קראה תיגר על ההבנה הקלאסית של הדמות המרכזית בעולם המסורתי:אלוהים.

מפגש של לומדים המאמינים שקיימת שפה המאפשרת מכנה משותף רעיוני בין דתיים וחילוניים. שפה, אשר במרכזה נמצאת אלוהות השונה מכפי שכל אחד מהצדדים התרגל לחשוב. שפה, אשר יש לה ביטויים מרתקים גם בעולם הקולנוע.

נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר  (עם השוואות גם לליבוביץ, השל ועוד)  אשר הציעו הצעות חדשות להבנת האלוהות ומתוך אומץ ויצירתיות נענו לאתגר היישום של תיאולוגיה מודרנית - בשפה, בתודעה ובחיי המעשה. מתוך משנתם נבחן את האפשרות לתרגם את עולם המושגים המסורתי לתודעה מודרנית ולגבש שפה ערכית חדשה שהיא מעֵבר לדתיות וחילוניות. 

נבחן רעיונות חדשים- ביחס להתגלות, לציונות, לתפילה, להלכה ועוד. ונשאל את עצמנו- איך אנו, הלומדים יחד, רואים בדברים משמעות והצעה לחיינו היום.

מפגש אחד כל חודש יוקדש להמחשה ויזואלית של הרעיונות הנלמדים דרך סרטי קולנוע. הצפייה בקטעי סרטים יכולה להעשיר את הדיון והמחשבה של המשתתפים ולהביא למבט מזווית שונה על הטקסטים הכתובים.

הלימוד יתקיים באופן של שיח משותף בהשראת הטקסטים (הכתובים והקולנועיים).
הצעה לרשימת הנושאים בהם נעסוק: (נושאי הלימוד וקצב הלימוד ייעשו בתיאום עם הקבוצה)
א. אלוהות- בין נטורליזם למיסטיקה:
על אלוהים פרסונאלי ואלוהות לא פרסונאלית, נטורליזם דתי וההשלכות הקיומיות של תיאולוגיה חדשה
ב. "שערי פרשנות לא ננעלו":
אתגר הפרשנות של השפה המסורתית- פרשנות, תרגום, רדוקציה, או שפה חדשה?
ג. אדם ואלוהות- נקודת מפגש:
נבואה והתגלות- בחינה מחודשת, נבואה ונביאים בימינו
תפילה- בחינה מחודשת, תפילה חילונית
ד. קדושה וסגולה בעולם מחולן
עם סגולה, ארץ קדושה, ציונות, לאומיות ואוניברסליות
ה. הלכה
השפעת התיאולוגיה על ההלכה, גבולות האורתודוקסיה, הלכה בחברה הישראלית

בהנחיית: ישראל לוינגר
מספר מפגשים: 25
יום:  רביעי
שעה: מ- 18:45  ועד  21:00 
תדירות: שבועית
תאריך התחלה: 17 לאוקטובר 2018
כתובת פעילות: בית אלול, רח' ש"י עגנון 22 סן סימון, ירושלים
מחיר: 1,400 ש"ח 

לפרטים נוספים והרשמה: אלוהים- בלי מסיכות, עם מסכים

ירושלים
02-5619436 או במייל: elul@elul.org.il
תאריך פתיחה: 
17.10.2018
שעה\זמן: 
2018 - 18:45
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה

הארגונים שלנו