בין שמים לארץ - על 'גשמיות ורוחניות' במסכת תענית ובחכמת החסידות | פנים

בין שמים לארץ - על 'גשמיות ורוחניות' במסכת תענית ובחכמת החסידות

מה הקשר בין מה שקורה בשמים למה שקורה בארץ? מה משמעותו של הגשם היורד עלינו מלמעלה והאם יש לאדם יכולת להשפיע על העולם בו הוא חי ולשנות אותו?

על גשם, מים ושפע בעולם, על התגייסות הרבים בעת צרה ועל מעלתם של יחידים בהם תלוי הציבור כולו, על היבטים אקולוגיים עכשוויים של השפעת האדם על הטבע, ועל מקומו של האדם המיטלטל בין חומר לרוח, בין גוף לנפש, בין ארץ לשמים.

במוקד הלימוד תעמוד מסכת תענית בתלמוד הבבלי ולצידה נלמד כתבים וסיפורים חסידיים שעוסקים בסוגיות רעיוניותמקבילות, 'בגשמיות ורוחניות', ומאפשרים מפגש עם החסידות לגווניה וזרמיה. כמיטב המסורת של 'אלול' נרחיב ונטעם מקורות נוספים, שירה ספרות והגות מארון הספרים היהודי והעברי והכללי.

הקבוצה מגוונת מאד והלימוד מתאים גם למי שלא מגיע מרקע של לימודי יהדות, וגם למי שכבר התנסה בלימוד במסגרות שונות ולכל המבקשים לקחת חלק בלימוד קבוצתי פתוח, יצירתי ומשמח לב.

אנו מזמינים אתכם, נשים וגברים, חילונים, מסורתיים, דתיים ואחרים, לומדים ותיקים וחדשים לחוויה של מפגש, של לימוד מקורות ישראל בחברותא, התנסות, יצירה והתחדשות של תרבותנו. מוזמנים להיות בעצמכם 'מגשימים', מורידי השפע של זמננו, ליצור חברה יהודית-ישראלית עשירה ברוחה, 'חברה לומדת' לאורך כל החיים, ניזונה מחכמת העבר, מתבוננת על עצמה ונותנת דעתה פנימה, לדרכי תיקון והתפתחות לעתיד.
 

ירושלים
elul@elul.org.il 02-5619436
בית מדרש בוקר
תאריך פתיחה: 
25.10.2017 עד 30.5.2018
שעה\זמן: 
2017 -
09:30 עד 15:00
משך: 
28 מפגשים
מנחה: 
שלומי פרלמוטר ורחל וולפיש
עלות: 
2200
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
בית מדרש אלול

הארגונים שלנו