אלוהות בעולם מתחדש - מעֵבר לדתיות וחילוניות | פנים

אלוהות בעולם מתחדש - מעֵבר לדתיות וחילוניות

מוזמנים לשיח ועיון מחודש בהגות מודרנית אשר קראה תיגר על ההבנה הקלאסית של הדמות המרכזית בעולם המסורתי: אלוהים.

נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר  (עם השוואות גם לליבוביץ, השל ועוד)  אשר הציעו הצעות חדשות להבנת האלוהות ומתוך אומץ ויצירתיות נענו לאתגר היישום של תיאולוגיה מודרנית - בשפה, בתודעה ובחיי המעשה. מתוך משנתם נבחן את האפשרות לתרגם את עולם המושגים המסורתי לתודעה מודרנית ולגבש שפה ערכית חדשה שהיא מעֵבר לדתיות וחילוניות. 
בנקודות המפגש המפתיעות בין הרב קוק ומרדכי קפלן ישנה בשורה כי קיימת שפה המאפשרת מכנה משותף רעיוני בין דתיים וחילוניים. שפה, אשר במרכזה נמצאת אלוהות השונה מכפי שכל אחד מהצדדים התרגל לחשוב.
לנקודת המפנה התיאולוגית ישנן השלכות רבות, אשר ייבחנו במהלך המפגשים – ביחס להתגלות, לציונות, לתפילה, להלכה ועוד. בכל נושא נקרא מכתביהם של מרדכי קפלן, הרב קוק, א.ד. גורדון ומרטין בובר ונעמוד על המכנה המשותף בהשקפת עולמם, על ההבדלים ביניהם, ועל האם ואיך אנו, הלומדים יחד, רואים בדברים משמעות והצעה לחיינו היום.

גורל אלוהים / יהודה עמיחי

גורל אלוהים 
הוא עכשיו כגורל
עצים ואבנים, שמש וירח,
שהפסיקו להאמין בהם
כשהחלו להאמין בו.
אבל הוא מוכרח להישאר עמנו,
לפחות כעצים, לפחות כאבנים,
וכשמש וכירח וכוכבים.

הלימוד יתקיים באופן של שיח משותף בהשראת הטקסטים ותוך התייחסות לתובנות ולרעיונות שהמשתתפים יביאו. הדיון יהיה תיאולוגי בתחילתו וקיומי בהמשכו כפי שניתן לראות ברשימת הנושאים:

ירושלים
02-5619436 elul@elul.org.il
בית מדרש בירושלים
תאריך פתיחה: 
29.10.2017 עד 29.4.2018
שעה\זמן: 
2017 -
18:45 עד 21:00
משך: 
25 מפגשים
עלות: 
1100
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
בית מדרש אלול

הארגונים שלנו