הרחבת הסמכה- אשכול תרבות יהודית ישראלית | פנים

הרחבת הסמכה- אשכול תרבות יהודית ישראלית

הרחבת הסמכה
תאריך פתיחה: 
01.9.2017 עד 01.6.2018
שעה\זמן: 
2017 - 09:27
משך: 
שנתיים
מוכר לגמול: 
מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה

הארגונים שלנו