בתאל אמסטר | פנים

בתאל אמסטר

שם הארגון: 
ממזרח שמש
שייכות דתית: 
אורתודוקסי\ת
מסורתי\ת
השכלה: 
לימודים תורניים ללא תעודה;
תואר ראשון; תעודה
שפות הנחייה: 
עברית
התמקצעות בסוגי הנחייה: 
סדנאות
לימוד בית מדרשי
כתובת מייל: 
וותק בהנחייה: 
5שנות ניסיון

הארגונים שלנו