פותח שערים | פנים

פותח שערים

 - בית מדרש ישראלי מעורב היושב בחיפה. תכניותיו מבוססות על לימוד מקורות יהודיים לדורותיהם בקבוצה ובחברותא, בדגש על הקשבה, קבלה וכבוד לדעות השונות. בית המדרש פונה לצעירים מכל מגוון האוכלוסייה.

תוכניות לימוד

לימודי ערב
קבל יעד:
25-34
מיקום:
מרכז

בבית המדרש אנחנו מזמינים צעירים וצעירות מכל הזרמים והעדות ללמוד בחברותא. לימוד מעמיק יחד עם גיבוש הזהות הדתית התרבותית.

לימודי ערב
קבל יעד:
25-34
מיקום:
צפון

בבית המדרש פותח שערים אנחנו מזמינים צעירים לקחת פסק זמן שבועי מהמרוץ ולצלול לעולמו של התלמוד בלימוד פתוח ומתוך עיון בטקסט...

הארגונים שלנו