עמוד מנחים | פנים

עמוד מנחים

התמקצעות בסוגי הנחייה:
טקסי חיים, הרצאות, סדנאות, דיאלוג, לימוד בית מדרשי
שפות הנחייה: עברית
שייכות דתית: חילוני\ת

הארגונים שלנו