עמוד מנחים | פנים

עמוד מנחים

התמקצעות בסוגי הנחייה:
סיורים והדרכות, הרצאות, לימוד בית מדרשי
שפות הנחייה: עברית
שייכות דתית: אורתודוקסי\ת

הארגונים שלנו