בין מים למים - בית מדרש נשי שעוסק במים כרעיון וכממשות במבט תרפויטי וחסידי | פנים

בין מים למים - בית מדרש נשי שעוסק במים כרעיון וכממשות במבט תרפויטי וחסידי

בית מדרש נשי שעוסק במים כרעיון וכממשות במבט תרפויטי וחסידי. תפקידם של המים במסורת היהודית, במקרא, במדרש ובחסידות; הקשר של נשים ונשיות למים; והתנסות הידרותרפית חווייתית בבריכה.

מבט מחודש (ורטוב) על המקורות, על הגוף ועל הנפש.

דרום
מרכז
08-8608330
תוכנית לנשים
Date: 
01.11.2016
Target Audience: 
כל הגילאים
Moderator: 
רננה אייזנברג
Price: 
1000 ש״ח
Recognized refund: 
מוכר
Include sleeping: 
לא כולל לינה
מרכז יעקב הרצוג

הארגונים שלנו