בית מדרש נודד - סיורים בעקבות התרבות היהודית ומקורותיה | פנים

בית מדרש נודד - סיורים בעקבות התרבות היהודית ומקורותיה

בית המדרש יפגיש טקסטים ומקורות עתיקים וחדשים עם אתרים המספרים את הסיפור דרך הרגליים, המבנים, הנוף, וכל מה שנמצא בהם. נעשיר את הבנתנו ותפיסתנו את התרבות היהודית הישראלית.

צפון
04-9838753 שלוחה 101
לימודי ערב
Moderator: 
מוטי זעירא, דותן אריאלי, תמי שדמי, רעיה אפנר, יורם ורטה
Recognized refund: 
לא מוכר
Include sleeping: 
לא כולל לינה
המדרשה באורנים

הארגונים שלנו