גופים אורתודוקסיים השתלטו על תוכנית ללימוד יהדות בגישה פלורליסטית | פנים

גופים אורתודוקסיים השתלטו על תוכנית ללימוד יהדות בגישה פלורליסטית

Date: 
Sunday, March 19, 2017
Author: 
אור קשתי

שיעור הארגונים הפלורליסטיים המעבירים פעילויות במקצוע "תרבות יהודית־ישראלית" בבתי הספר מסתכם ב-30%. גורם שנחשף לנתונים: "השוק החינוכי מוטה לטובת הארגונים הדתיים"

More article

הארגונים שלנו